"Semua Dimulai Dari Peran Seorang Ibu"

"Semua Dimulai Dari Peran Seorang Ibu"

Ibu adalah madrasah pertama dan utama anak sejak masih dalam kandungan. Sembilan bulan janin bersama ibu, mendapat asupan nutrisi dan kasih sayang dari ibu. Dilahirkan dan disusui oleh ibu, maka setiap anak akan selalu lekat dengan sosok ibu. Hingga anak menjadi dewasa akan selalu terikat perasaannya kepada ibu. Maka sebagai ibu, para istri salihah harus menyadari sepenuhnya beban dan tanggung jawab besar ini dalam dirinya. Bersama dengan suami, melaksanakan tugas peradaban mendidik dan menyiapkan calon pemimpin masa depan...

Sumber ; love islam